/ БГНЕС
В началото на месец юни ще започнат да функционират 28-тe програми за регионална заетост във всички области, съобщи социалният министър Бисер Петков по време на парламентарния контрол.

Близо 9 милиона лева са осигурени от бюджета за финансиране на регионалните програми. През 2019 година се финансира заетост в срок от 3 до 6 месеца на над 2300 безработни места.

От тях 1800 души ще започнат работа на пълен работен ден.

Агенцията за социално подпомагане е сключила договори по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане с 211 общини, които осигуряват топъл обяд на повече от 50 000 потребители, стана ясно още от изказването на Бисер Петков.

Социалният министър припомни, че "топлият обяд" включва супа, основно ястие и хляб. Той се предоставя на хора, които получават месечни помощи по реда на правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, на скитащи и бездомни, семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат доходи до размера на линията на бедност. Освен топлата храна, хората получават и подкрепа със съпътстващи дейности, които им помагат да решат ежедневни проблеми и да намерят трайни решения за преодоляване на социалната изолация.

По думите на министър Бисер Петков по оперативната програма се предоставя подкрепа за преодоляване на едно от най-значимите лишения в бедните домакинства - лишаването от пълноценна и балансирана храна.

Изпълнението на програмата започна поетапно от началото на 2015 година. Към момента дейностите по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане са разгърнати в максимална степен и подпомагането с храни достига до най-отдалечените населени места в страната, каза министърът.

По програмата ежегодно се раздават и хранителни продукти от първа необходимост. Пакетите съдържат средно 16 вида хранителни продукти. Средногодишно на територията на цялата страна се разпределят повече от 280 000 пакета, като подкрепа се осигурява на над 500 000 души и членове на техните семейства, съобщи министър Петков.

При последното раздаване на хранителни продукти, което приключи на 15 май, партньорската организация по програмата - БЧК, осъществи раздаването на хранителни продукти от първа необходимост в размер на общо 7000 тона, информира още министърът.

Бисер Петков съобщи, че до края на годината ще има още едно раздаване на хранителни продукти - през есента. В ход е подготовката за него, като същевременно са задействани и обществени процедури по Закона за обществените поръчки с цел обезпечаване на доставката и последващото раздаване на хранителни продукти до края на програмния период.
БТА