За нови предложения в Натура 2000 настояват от екосдружение
За нови предложения в Натура 2000 настояват от екосдружение / netinfo
Да се създаде Експертен съвет, който да изготви ново предложение за защитени зони, според изискванията на европейската екологична мрежа „Натура 2000”, настояват от сдружението „Зелен Алианс”.

Представители на сдружението участваха в конференция заедно с кметове и областни управители от районите, в които има най-силно обществено недоволство срещу включването на земи в „Натура 2000”. Екологичното сдружение ще изпрати декларация в парламента, с която ще настоява за организиране на обществени обсъждания на защитените територии.

По думите на Росица Тоткова, директор на дирекция в институцията национален омбудсман, липсата на информация и координация между институциите и обществото е причина за огромното обществено недоволство срещу екологичната мрежа.

И от омбудсмана, и от „Зелен Алианс” настояват за промяна на Закона за биологичното разнообразие, с което да се върне отново практиката за обществено обсъждане на значими екологични проекти.