/ Thinkstock/Getty Images
Събират ненужни дрехи и текстил за рецикиране
96962
Събират ненужни дрехи и текстил за рецикиране
  • Събират ненужни дрехи и текстил за рецикиране
От преработен текстил могат да се произведат изолационна вата за строителство, тапицерии за коли и дори да се укрепват пътища, но в България индустрията, която се занимава с рециклиране на плат е още малка, обясни Антон Гичев – търговски директор на фирма за събиране и рециклиране на текстилни материали.

Фирмата е партньор на Столична община и съвместно са разположили 40 контейнера в София за събиране на различни видове плат. Голяма част от събрания текстил ще отиде за страни от третия свят, друга – за Български червен кръст, а негодният ще бъде рециклиран.

На „Женския пазар” са разположени 3 нови контейнера за събиране на ненужни дрехи и текстил. Антон Гичев каза, че тоновете, събрани от контейнерите, говорят за голяма дарителска култура на българите и характерна черта – българският народ не обича да разхищава:

„Не трябва да става никакво заблуждение, че хилядите тонове текстил, които отпадат от населението, ще отидат за БЧК и след това ще се дарят за домове за сираци или възрастни хора. От 5 милиона потребители текстилът, който отпада, е стотици хиляди пъти повече, отколкото може да бъде поет от 10 000 човека – деца в детски домове и още толкова възрастни хора“.

Вместо това на всеки килограм, събран текстил, „Хуманита” – фирмата партньор, ще дарява по 10 стотинки на Червения кръст, освен дрехите, които са предвидени за него:

„Много е важно целият този ресурс да се връща обратно в икономиката ни и обществото ни да може да го използва вместо да създава планини от отпадъци“.

Заместник-кметът по екологията Йоанна Христова каза, че рециклирането на стари дрехи, които не носим, е в духа на кръговата икономика, а Гичев добави, че България ще се превърне от държава, която внася дрехи втора употреба, в такава, която изнася.