Средната заплата расте, чие възнаграждение е скочило най-много
Средната заплата расте, чие възнаграждение е скочило най-много / графика: НСИ

Средната месечна брутна заплата през пролетта е била 879 лева, показват данните на националната статистика. От там изчисляват, че през второто тримесечие на годината средното възнаграждение е било с 2.3 на сто по-голямо в сравнение с периода от януари до март.

Най-голямо е увеличението на средната заплата в сферите на финансовите и застрахователни дейности - със 7.5 на сто, в образованието - с 6.6 на сто, и строителството - с 4 на сто.

Кабинетът предлага минималната заплата да е до 55% от средната

През второто тримесечие на 2015 г. средната заплата нараства със 7.6 на сто спрямо година по-рано, като най-голямо e увеличението при хората, занимаващи се с административни и спомагателни дейности - с 16.5 на сто, култура, спорт и развлечения - с 14.2 на сто, и „Професионални дейности и научни изследвания" - с 12.7 на сто.

Пенсиите изостават все повече от заплатите

Икономическите дейности с най-високо средно месечно възнаграждение през пролетта са: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 1974 лева, "Финансови и застрахователни дейности" - 1645 лева, "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1604 лева.

Най-ниско платени са били наетите в хотелиерството и ресторантьорството - 568 лева.