Преструктурират Банката за развитие до началото на 2010-та
Преструктурират Банката за развитие до началото на 2010-та / снимка: Sofia Photo Agency, Надя Коцева

Най-късно в началото на 2010 година Българската банка за развитие ще получи пълна оперативност. Това съобщи Димитър Димитров, изпълнителен директор на инстутуцията. Според ръководството дотогава ще приключи и преструктурирането на банката.

Като дъщерно дружество на Българската банка за развитие ще бъде регистриран и Национален гаранционен фонд. Първоначалният му капитал ще бъде 10 млн. лева, като до април 2009-та ще се увеличи до 60 млн. лева. Фондът няма да финансира, а ще гарантира до 50 процента от риска по кредитите за малките и средните предприятия, които отпускат търговските банки. Максималният срок на гаранцията не може да надвишава 10 години.

Девизът на новата банка е „Мост между бизнеса и успеха”, каза Ангел Геков, изпълнителен директор на финансовата иснтитуция.

“Мостът, който ние ще опитаме да изградим, ще бъде тази възможност за нашите клиенти да ползват в най-трудния момент от техния път партньор в наше лице, който да създаде тези условия, позволяващи в бъдеще този клиент да ползва широки и разнообразни услуги от стандартния, традиционния български банков пазар” допълни Геков.