/ iStock/Getty Images
Американската корпорация „Microsoft” ще предприеме редица мерки за борба с расовата дискриминация, включително увеличаване броя на тъмнокожите в ръководството. Това обяви главният изпълнителен директор Сатя Надела в съобщение, публикувано на страницата на компанията.

До 2025 г. чернокожите мениджъри, ръководителите на висшите звена и линейните мениджъри ще бъдат увеличени двойно. Ще бъдат организирани специални програми за развитие на лидерските качества сред афроамериканците, заемащи длъжности в средния ешелон на корпорацията, за да бъдат подготвени за предстоящите повишения. През посочения период компанията ще разшири доброволческите си програми по обучение по информатика в училищата, в които голяма част от учениците са тъмнокожи. Предвижда се увеличаване на подкрепата за висши учебни заведения, в които традиционно се обучават афроамериканци.Освен това, в рамките на три години „Microsoft” ще удвои броя на компаниите-доставчици, чиито собственици са чернокожи, както и процента на транзакциите в банкови институции - собственост на представителите на това малцинство.
 
БГНЕС