Издръжката на живота е скочила с 22% в кризата
Издръжката на живота е скочила с 22% в кризата / снимка: Sofia Photo Agency

Издръжката на живот за домакинство с двама възрастни и две деца е 2260 лева или 564,95 лева на човек, сочат данните на КНСБ за последните три месеца на миналата година. 80 на сто от домакинствата в страната обаче живеят с доход под този праг.

Издръжката за живот се е повишила през последните три месеца на 2013-а с половин процент спрямо юли-септември и с 1,6 на сто на годишна база.

Средногодишният темп на нарастване се дължи основно на поддържането на по-високи ценови нива на годишна база през първото полугодие на изминалата година, независимо от факта, че по тримесечия се наблюдават относително стабилни цени, с тенденция на леко покачване през първото и леко понижение към края на второто тримесечие.

Нарастването на издръжката на живота за последните 5 години е близо 22 на сто. Това означава, че от началото на икономическата криза издръжката на живота в стойностно изражение се е увеличила с над 101 лева на човек от 4-членно домакинство.

Паралелно с това, през този период се наблюдава слаб ръст на доходите, нарастване на безработицата и съкращаване на заетостта. На фона на тази картина всяко по-нататъшно задържане на цените или дори спад на някои от тях няма да промени статуквото на домакинствата и да ограничи процеса на обедняване, прогнозират от КНСБ. Освен това, свитото потребление е водещ фактор за спада на производствените цените и ако тази тенденцията се запази продължително, ще доведе до спад на икономическата активност, до фалити на фирми и освобождаване на персонал, допълват от профсъюза. Според тях един от начините, с които може да бъде пречупена тази тенденция, е стимулиране на потреблението.

Границата на бедност през 2013 г., базирана на потребителска кошница от 77 жизнено важни стоки и услуги за физическо оцеляване, е 214 лв. и отчита ръст спрямо предходната година с 1.9%. В сравнение с 2008 г. се наблюдава темп на нарастване с над 18%.