Разраства се казусът с магистратските имоти
Разраства се казусът с магистратските имоти / Sofia Photo Agency
Разраства се казусът с магистратските имоти
30224
Разраства се казусът с магистратските имоти
  • Разраства се казусът с магистратските имоти

Казусът с имотите на магистрати по българското Черноморие, и по-точно в Приморско, не само че не е завършил, но заплашва и да се разрасне. При това без изобщо някоя от българските институции да е предприела проверка дали те притежават имоти и по Беломорието в Гърция, а и в други европейски градове. Съдията от Върховния административен съд Николай Урумов наруши мълчанието си и единствено пред АФЕРА проговори. Ето как той вижда обвиненията в имотни далавери.

Г-н Урумов, защо дъщеря ви твърди, че е социално слаба. Твърди се, че това е документ с невярно съдържание, че тя е декларирала невярно обстоятелства?

По въпроса какво е декларирала дъщеря ми, може да ви отговори само тя. От данните, които имам, от дисциплинарната преписка, която ми беше връчена, е видно, че тя не е декларирала никъде, че е социално слаба. Тя е декларирала, че няма имоти на територията на община Приморско, нито е прехвърляла такива имоти. Искам да бъдат разбрани две неща. Първо, раздуханото в медиите твърдение, че се раздават имоти на социално слаби - право на строеж на социално слаб не може да бъде предоставен, и ще ви кажа защо. Първо, защото социално слабият не може да плати правото на строеж и второ, няма банка или учреждение, което да му отпусне средства, за да го построи. Второто нещо, искам да посоча, че крайно нуждаещи се - такова понятие в правото няма. Нито в закона за общинската собственост, нито в която и да е от наредбите, приети към него от различните общини, няма вече крайно нуждаещи се. Там има нуждаещи се граждани от жилища, които се класифицират по едни групи. На трето място, навсякъде се твърди, че придобиването от страна на дъщеря ми, аз не мога да говоря за другите, било незаконно. Кой може да обяви дали една заповед на кмет, един договор за отстъпване на право на строеж е незаконно?!

Съдът.

Ето, вие дадохте отговора.

Някой обжалвал ли е?

Няма никаква жалба, няма никаква атака, няма нищо такова, което някой от тези органи да каже. Дори прокуратурата, която твърди в своите разработки, че е незаконно. Няма такова нещо. Искам да изляза от тези три постулата - няма социално слаби, няма крайно нуждаещи се, няма незаконно, защото никой не го е обявил за такова.

При това положение на какво основание образуваха дисциплинарно производство? Срещу вас ли е то или срещу дъщеря ви? Какви нарушения изтъкват членовете на ВСС?

Дисциплинарното производство е образувано както срещу дъщеря ми, така и срещу мен. Срещу дъщеря ми е, че въпреки че е знаела за всички тези неща, тя въпреки всичко е започнала да строи. Мотивите се едни и същи, че с поведението си тя, както и аз, сме уронили Етичния кодекс на магистратите. По отношение на нея аз не мога да говоря, все пак аз съм й баща, малко гледам пристрастно. В проучването се казва, че по време на следването си е придобила право на строеж в Приморско, което е абсолютно невярно, защото правото на строеж на нея е отпуснато 2007 година, не помня лятото ли беше, есента ли беше, когато тя вече работеше, тогава не е била студентка.

Какво работеше? Беше ли съдия тогава?

Не, тя е съдия от миналата година след като спечели конкурса. И за този конкурс мога да ви разправям защо възникнаха конфликти между моя председател и мен - защото неговата дъщеря не успя да влезе, за негово голямо съжаление моята дъщеря влезе. От този момент се промени отношението на Пенчев към мен. Завистта просто надделя.

Какви дела на община Приморско са минавали през вашия съд и вий конкретно сте гледал?

Обикновено делата на общините се свеждат до откази да извършат услуги на граждани. Това са основният тип дела. Например, да му издаде скица, да му предостави удостоверение за наследници, да му предостави данни за изваждане на нотариален акт, дали един имот е собственост на общината, или държавен, което е необходимо на гражданина, за да свърши съответната услуга. Обикновено общините, поради липса на квалифицирани юристи, по-добре е да откажат или изобщо да не вземат отношение, т.е. да е налице „мълчалив отказ", отколкото да направят нещо. По този ред делата пристигат, но най-напред тези дела минават през Административен съд-Бургас напоследък, а по-рано минаваха през Окръжен съд-Бургас. При нас идват като втора инстанция, т.е. вече има едно решение на трима души, когато делата се гледаха в Окръжния съд, и на един съдия, когато се гледаха в Административния съд в Бургас. След това идват и ги разглежда троен състав при нас. Кажете ми, този троен състав, аз не мога да наруша тайната на съвещанието, когато сме трима върховни съдии, може ли да се направи нещо срещу закона?!

Г-н Урумов, какво нарушение се цитира в предложението за дисциплинарно производство при положение, че е имало две прокурорски проверки по случая с имотите - 2007 и 2009 г. Тези проверки известни ли са ви? Питал ли е някой вас или дъщеря ви какви нарушения са установили тези проверки или пък дали са приключили с констатация, че няма нарушения?

За тези проверки дъщеря ми не знам дали е била уведомявана, тъй като тя почти от година живее в Благоевград, където е младши съдия, но щеше да ме уведоми сигурно, че нещо има. Аз специално разбрах за тези проверки скоро от пресата. Нито съм знаел за тези проверки, нито че се извършват такива, в каква насока. Аз също се чудя и нямам никакъв достъп и досег към тези проверки. Те не знам дали се отнасят по отношение на мен. Второто нещо, пак ви повтарям, че предложението, което е направено от дисциплинарния съвет до членовете на ВСС отново се говори за незаконосъобразни действия, по времето когато е придобивала моята дъщеря правото на строеж от тогавашната нормативна уредба. Пак повтарям, незаконосъобразно действие се прогласява от съд, всичко друго е твърдение.

Защо на такава цена, доста хора биха се попитали? Един човек с баща магистрат, завеждащ отделение във Върховния административен съд, самата тя станала по-късно съдия, не можехте ли да си го купите на пазарни цени?

Правото на строеж в този случай се отстъпва по цени, които се определят по една наредба, към онзи момент е било. Доколкото знам наредбата определя цената. Тя не може да бъде предмет на договаряне между този, който получава и този, който дава. Тя не е предмет на договаряне. Това е гражданско право на отношение. Цената, за която се сочи, че е била нищожна, тя е определена по силата на наредба на самата община, която аз даже и не знам. Има такава, но не я знам коя е.

Известно ли ви е, господин Урумов, че има и прокурорска преписка във Върховната касационна прокуратура по случая с имотите?

Не ми е известно, никой не ме е уведомявал. Доколкото има изказване на някои от прокурорите, завеждащи там, казаха, че има такава проверка. В момента нямам представа нищо какво става нито в прокуратурата, нито в общината. От откъслечни данни научавам. Ето, вчера някакво изявление, че кметът на общината решила да престане административно да обслужва петте обекта. Защо само пет, а не всичките, които са предмет на проверката. Това е дискриминация, според мен. Тази заповед ако отиде в Комисия за защита от дискриминация, ще накажат кметицата, за съжаление.

По предложение на председателя на Върховния административен съд Константин Пенчев започва проверка и в Банско, и на други места в България за имоти на магистрати. Вие имате ли имоти на други места в България, г-н Урумов?

Нямам други имоти в България, имам такива, които са ми по наследство. Изобщо в провинцията нямам имоти. Имам само градина в село в Севлиевско.

Вие сте дългогодишен юрист. Много добре познавате правото. Според вашата преценка извършил ли сте вие или дъщеря ви престъпление?

Аз съм граждански съдия. Наказателното право също го знам, не съм го прилагал. Няма как да се извърши престъпление. Просто няма основание как да се извърши престъпление. Как ще извършиш престъпление?! Отиваш в една община, там има бланки, всеки може да отиде и да попълни бланката, че иска право на строеж, че иска да бъде настанен в жилище и т.н. Това се удостоверява с документи. Правиш искане, уважават ти искането. Не знам къде е престъплението.

Г-н Урумов, бившият правосъден министър Антон Станков, заяви, че общо взето „дребната цаца" сред магистратите имали имоти на Черноморието и че едрите риби има ли на Бяло море, в Гърция, на Халкидики, по други европейски курорти, навсякъде, където може да се пътува само с лична карта. Вие какво знаете за това - ваши колеги да имат там имоти?

Аз мога да говоря само за себе си. Имот извън България нямам - нито на Халкидики, нито в Гърция, дори и в Македония. Говори се за такива имоти, но само се говори. Включително се говори и за имот в Париж на моя председател, но само се говори. Това говори се е само махленска работа.

Вие как си обяснявате, че три години оттогава никой не повдигна публично въпроса, включително и председателят Константин Пенчев, включително и след две прокурорски проверки, за които стана известно вече, за тези имотни далавери в Приморско. Как си обяснявате, защо сега се повдига въпросът? Вие намекнахте за някаква обстановка, микроклимат в съда.

Преди всичко на господин Пенчев му изтича мандатът. Той в момента се чуди какво да прави. Пуснаха се слухове за омбудсмана, пуснаха се слухове, че ще става едва ли не кандидат-президент, но изборите за президент са чак догодина септември-октомври, а той ще остане без работа още през февруари догодина. Той се чуди какво да прави и неговата склонност да се харесва на хората непрекъснато го кара и му дава повод да стои под сянката на прожектора. Само че има една поговорка, като погледнеш една булка 100 пъти, на 101-ия път започваш да й виждаш недостатъците. Именно по този начин се раздуха този скандал, за да застане той в центъра на прожектора. Той е човек, който вместо да извика мен, аз за другите колеги, доколкото разбрах от тях, е отказал да ги приеме, и да ме попита какво става тук, той направо излезе по телевизията и започна да говори неща, които не са верни. Той просто прочете вестниците и започна да говори. Същото се отнася и за членове на ВСС, включително и от т.н. Етична комисия, които без да изчакат да отидем при тях да им дадем обяснение, взеха и се изказаха по телевизията по няколко пъти - и Цони Цонев, и Божидар Сукнаров, и когато ме изслушваха и аз ги попитах, вие тук сте взели мнение, в тази комисия какво смятате, не ми беше отговорено нищо. Така че сме изправени пред един пореден фарс, където ще бъдем отново изслушани и отново знам какъв е предизвестен изходът накрая. Ние петимата сме хората, които трябва да оберем пешкира. За да можем да се хвалим пред Брюксел, че ето на, петима висши магистрати ние ги изгонихме. Само че след това има едно след това. Тези петима магистрати ще си търсим правата и то знаете къде.