Съдът не уважи жалба срещу решение за промяна заплатата на кмета на Козлодуй
Съдът не уважи жалба срещу решение за промяна заплатата на кмета на Козлодуй / Дарик Враца - архив

Административният съд във Враца прекрати делата, с които бившият кмет на Козлодуй оспорва решението за размера на заплатите на Кмета на община Козлодуй и четирима кметове на кметства в селата Хърлец, Гложене, Бутан и Крива бара.

Бившият градоначалник оспорва решенията на Общинския съвет от края на миналата година в качеството му на гражданин на общината, с твърдения за тяхната незаконосъобразност.

Съдът прие, че за гражданите на съответната община не е налице пряк и личен интерес да оспорват решения на общински съвет, приети на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 ЗМСМА, поради което жалбата е недопустима. Определенията подлежат на обжалване пред ВАС в 7 - дневен срок от уведомяването на страните.