Работна среща на министър Калфин с агенциите към министерството
Работна среща на министър Калфин с агенциите към министерството / |МТСП

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин проведе среща с врачанските структури на трите агенции към Министерството - „Бюро по труда", Дирекция „Социално подпомагане" и Областна инспекция по труда. В срещата участва и заместник областният управител на Област Враца Мирослав Комитски.

Бяха обсъдени проблеми по прилагането на стартиралите и предстоящи да стартират Програми за заетост - Схема „Младежка заетост" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" и Програма „Обучение и заетост на продължително безработни лица". Акцент в обсъждането бе стартиралата вчера Втора процедура по схема „Младежка заетост", която ще осигури стаж и обучение на работното място на младежи на възраст до 29 години, включително.

Процедурата по одобряването им се извършва текущо, за разлика от предишния прием, като така се избягва забавянето при подбора и оценката. Работодатели от реалния сектор могат да подават заявки за свободни работни места до 31.12.2015 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по схемата.

На срещата стана ясно също, че в Програмата „Обучение и заетост на продължително безработни лица", за която в момента е отворена процедура за подаване на документи от работодатели, срокът за подаване на заявления за участие е 29.05.2015 г.
С директорите на Дирекциите „Социално подпомагане" бе обсъден предстоящия прием на молби за отопление на социално слаби лица.

В хода на заседанието бяха дадени конструктивни мнения и препоръки от директорите на Бюрата по труда в област Враца за изменение на нормативната уредба, която е свързана с опростяване на процедурите на наемане на безработни лица от страна на работодателите.