Пресичане на домовите кражби искат в с.Бели извор, в с.Власатица се молят за клуб
Пресичане на домовите кражби искат в с.Бели извор, в с.Власатица се молят за клуб / Община Враца

Постоянните домови кражби и решаването на този проблем бяха основния акцент в общоселското събрание в с. Бели извор, на което присъства и кметът на община Враца инж. Николай Иванов. От него хората поискаха съдействие веднъж месечно в селото да има ден на кварталния полицай, пред когото да бъдат поставяни най-актуалните въпроси, свързани с престъпността.

Инж. Иванов се ангажира още в този петък да разговаря с началника на Районното управление на полицията във Враца и да се потърси вариант на решение. Кметът на община Враца пое и друг ангажимент - да се срещне с представители на „В и К". Поводът е, че в селото има две улици, на които след отстраняване на аварии по водопровода, настилката не е възстановена. „Тези срещи с хората по селата ще са регулярни, за да се търси своевременно решаване на проблемите им" - каза инж. Николай Иванов.

Кметът проведе среща и в с.Власатица, където основният проблем се оказа липсата на обществена сграда, в която хората да могат да се събират. Проблемът стои неразрешен от години, макар да е от ключово значение за живота в селото. „Тази година в бюджета сме предвидили пари за проектиране на сграда на културния дом" - с тази новина дойде в селото кметът на община Враца инж. Николай Иванов. За проектирането в бюджета са заделени 8 000 лева. След като проектът за културния дом бъде готов, за реализирането му ще се търсят пари по различни финансиращи програми.