Общински съвет - Враца прие сума за митото на дарения от Симеон Дянков автобус

Общински съвет - Враца прие сума за митото на дарения от Симеон Дянков автобус
Общински съвет - Враца прие сума за митото на дарения от Симеон Дянков автобус / Дарик

Общинният съвет - Враца даде съгласието си да заплати мито в размер на 58 958,12 лв. на предоставен от Министъра на финансите автобус МАН. Автобусът ще бъде предоставен възмездно на търговска фирма с подобен предмет на дейност за срок от 5 години, при условие инвестицията на община Враца да бъди възстановена от ползвателя за срок от 1 година.

В условията на предоставянето на заем ще бъде включено и задължението с автобуса при необходимост да се обезпечават организираните от Община Враца мероприятия.