Южният пътен възел светва до края на месеца
Южният пътен възел светва до края на месеца / netinfo

До края на месеца осветлението на Южния пътен възел край Велико Търново ще заработи, съобщи кметът д- р Румен Рашев.

Общината е отделила около 50 000 лева за ремонт на мрежата, която е значително увредена. Единят от трафопостовете е напълно унищожен, вторият е със сериозни повреди.

На този етап няма да бъде възстановено осветлението в подлезите, тъй като няма предвидени за това средства.

Надзорната фирма “Пътинвест инжинеринг” подготвя необходимата документация за окончателното приемане на Южния пътен възел.

Подготвено е и писмо до Фонд “Републиканска пътна мрежа” с искане Министерски съвет да разпредели собствеността на възела между Общината и Държавата.