В.Търново - община първенец в програмното бюджетиране
В.Търново - община първенец в програмното бюджетиране / netinfo

Програмното бюджетиране е в основата на новия законопроект за устройството на държавния бюджет, който Министерството на финансите ще представи догодина пред правителството за одобрение. Това съобщи заместник-министърът на финансите Любомир Дацов при приключването на българо-холандския туининг проект „Усъвършенстване на бюджетния процес в България”.

Един от резултатите при провеждането на туининг проекта е усъвършенстването на бюджетната процедура за 2008 година. Другият успех е пилотното разработване на общински програмни бюджети за догодина в Мездра и Велико Търново. Туининг проектът е на стойност 1,3 милиона евро. Работата по него започна през април 2006 година и официално приключва в края на този месец.

Новият закон ще даде възможност за управление на публичните финанси на основата на политики и програми, което осигурява прозрачност, засилена отговорност, приоритизаране на очакваните резултати като основа за взимане на управленски решения за бюджета.