Водата, представяна като "жива" в зографницата и параклиса „Св. Георги“ във Велико Търново е негодна за пиене и крие риск за ползвателите, предупреждават от Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

Водата в зографницата и параклиса „Св. Георги“ на ул. „Никола Пиколо“ № 6 във Велико Търново е негодна за пиене и крие риск за ползвателите, посочва в писмо до Областната администрация и други институции директорът на РЗИ д-р Евгения Недева.

Водата в две тополовградски села вече е годна за пиене

Ползването на вода от неконтролиран водоизточник с претенции за лечебни свойства и лоши микробиологични и химични резултати по показатели с безусловно здравно значение крие здравен риск.

Предвид получените резултати т. нар. „жива вода“ не следва да се ползва за питейно-битови цели, в т.ч. пиене, миене, контакт с кожа и лигавици. „Във връзка с гореизложеното, моля да предприемете действия по компетентност за незабавно преустановяване подаването на вода от водоизточника в зографницата за питейно-битови нужди и предоставянето ѝ на трети лица“, се казва в писмото, подписано от директора на инспекцията и изпратено до Областната администрация, Басейновата дирекция „Дунавски район“, кмета на Велико Търново, Министерството на околната среда и водите, Районното управление на МВР и Окръжната прокуратура.

Писмото е изпратено след като на 16 май е извършена проверка от служители на отдел „Държавен здравен контрол“ в дирекция „Обществено здраве“ с пробонабиране от мястото на изтичане на водата.

Изследваната водна проба не отговаря по микробиологични и химични показатели на изискванията за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по показателите за Ешерихия коли, колиформи, Ентерококи и нитрати.
БТА