Язовир заплашва да прелее, наводнява село
Язовир заплашва да прелее, наводнява село / dariknews.bg

Има реална опасност от наводняване на село Горски Сеновец в община Стражица, заради критичното ниво на водата на язовир Ташлъ дере в землището на с. Камен. Към 18 юли нивото на водата е стигало до ръба на язовирната стена или с 45 см под котата на преливника.

Заради създалата се критична ситуация областният управител доц. Пенчо Пенчев свика на извънредно заседание представители на Гражданска защита, юристи и експерти от Областна администрация. На заседанието се анализира ситуацията с водоема, който в резултат на проливните дъждове през миналата седмица е с критични нива на водата, заради неизпълнени предписания от страна на ползвателя-  водно сдружение за напояване „Горски Сеновец".

Според предписанието в констативен протокол от април тази година, не трябва да се допуска ниво по-високо от 1,5 м под котата на преливника. В неделя през нощта и в понеделник през целия ден областния управител и екипи на Гражданска защита извършваха оглед в района на язовира и се срещнаха с ползвателя на язовира - Нотю Добрев. Заради неизпълнените предписания и техническа неизправност съоръжението създава повишена опасност в района. Осигурени са 17 помпи за изпомпване на язовира, което обаче е временно решение.

На заседанието бе взето решение да се състави акт по Наредба 13 за техническата експлоатация и поддържане на язовирните стени и съоръжения на ползвателя Нотю Добрев, да се създаде организация и оповестяване на населението, в която да се включат и служители на полицейското управление в Стражица, всички разходи, направени до момента от Гражданска защита да се покрият от наемателя на язовира, както и да се осигури експертна помощ- хидроинженер, който да прецени нуждата от изготвяне на проект за прокопаване на допълнителен канал и отвеждане на водите. 

От Гражданска защита увериха, че населението на  Горски Сеновец е подготвено за евентуални критични обстоятелства. Екип от трима души от Гражданска защита денонощно дежури край водоема.

Язовир Ташлъ дере е разположен на площ от 68 дка, язовирната стена е с дължина 127 м , а мъртвият обем на водоема е 45 хил. куб. м. Язовирът има акт за публична общинска собственост и през 2006 г. е предоставено със заповед на кмета на Община Стражица безвъзмездно на сдружение за напояване „Горски Сеновец" и за неопределен срок. Водоемът е опасен, тъй като е без изграден преливник и изпускателен клапан.

На територията на великотърновска област в лошо състояние са още три язовира - в Добри дял, Масларево и Морава. Те обаче имат преливници и възможност за изпускане на водата.