От НАП предупреждават за фалшиви данъчни
От НАП предупреждават за фалшиви данъчни / снимка: НАП

Служителите на НАП винаги се легитимират със служебната си карта при извършване на проверка, напомнят от агенцията по повод засечени опити за измама заради интензивните проверки за наличие на дистанционна връзка на касовите апарати.

Служителите на НАП не приемат и не изискват плащания в брой, напомнят от агенцията. Всички дължими суми по глоби и актове се заплащат безкасово, по банковите сметки на териториалните дирекции на НАП. Искането на пари в брой е или измама, или корупция, за която всеки гражданин незабавно трябва да сигнализира в НАП и МВР.

Служебната карта на данъчните служители е отпечатана на хартия и е защитена с воден знак. На гърба на документа са изписани всички права, които данъчните имат по време на проверката. Служебната карта съдържа също номер, дата на издаване, трите имена на служителя, ЕГН, длъжност, териториална дирекция и звеното, в което работи данъчният, както и снимка.

При съмнение за автентичността на служебна карта, гражданите могат да запишат номера й и да се обадят на 0700 18 700, за да разберат дали проверяващият ги инспектор наистина работи в НАП.