/ Община Свищов
В поредица от материали общинска администрация Свищов представя всяка една от програмите, насочени към осигуряване на заетост с нейните специфики и ангажираните лица по нея. 

Община Свищов представя програмите, насочени към осигуряване на заетост (СНИМКИ)

След като до момента представихме седем от проектите, по които Община Свищов предоставя възможност за заетост, сега анонсираме и последния от проектите по програма „Нова възможност за младежка заетост“.

Трима младежи започнаха нова работа на 1 юли 2019 г. по проект „Нова възможност за младежка заетост”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 
 
Петима души работят по общинската програма на Свищов за почистване и поддържане на инфраструктурата на града

Младите икономисти, които са на възраст до 29 години, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ и притежават висше икономическо образование, са разпределени в различни дирекции на общината за срок от 6 месеца. 
Биляна Димитрова е назначена в отдел „Образование“, Богомила Гатева - в Дирекция „Управление на собствеността и стопански дейности“, а Гюнол Хашимов в Отдел „Общински приходи“. 

Шестмесечна заетост в общинската администрация ще засили тяхната мотивацията и същевременно за този период те ще придобият нови професионални знания, ключови умения и компетентности.
 
Вече четвърта година в Община Свищов работи младежки медиатор

Успешната реализация на младежите и възможността, която им се предоставя, е резултат на успешното партньорство между Община Свищов и Дирекция „Бюро по труда“ – Свищов, която е активен партньор на местно ниво на Агенцията по заетостта при реализиране на основните цели за осигуряване на заетост на лица с подходяща образователна квалификация, и такива, останали без работа в резултат от икономическата криза и преструктуриране на производствата.