/ netinfo
Община Свищов е сред отличниците по усвояване на европейски проекти. Това каза кметът Генчо Генчев, който даде пресконференция в старата столица, във връзка с плановете си за развитие на общината. 

Генчев припомни, че през 2017 година Община Свищов е реализирала не малко инвестиционни проекти в областта на пътната, образователната и социалната инфраструктура. До момента има приключили няколко проекта по Интегрирания план за градско развитие и възстановяване.

"Публичната инфраструктура е изцяло завършена, образователната инфраструктура също. През настоящата година ни предстои санирането на 17 малки блока, с до 20 апартамента, по ОП "Региони в растеж".

Там ще бъдат заделени и и усвоени средства в размер на 2,7 млн. лв. Надяваме се до края на годината да приключи санирането на тези блокове, след което Община Свищов ще е изпълнила над 70% от инвестициите по Интегрирания план", поясни Генчо Генев.

Кметът отбеляза, че правителствтото всеки момент трябва да обяви фирмата, която ще финансира културните проекти на общината. "Миналата е процедурата и се очаква да ни бъдат дадени насоки.

Предстоят ни ремонти на три читалища в Царевец, Вардим и Ореш. За целта ще бъдат заделени около 3 млн. лева, с което изцяло ще бъде финализиран Интегрирания план за градско развитие и възстановяване. Имаме отчитане на около 40% от средствата, които са възстановени от Министерството на регионалното развитие", заяви Генчев.

Община Свищов има три одобрени за финансиране проекти по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България. По думите на градоначалника жизнено важен проект е свързан с безопасността на населението.

Община Свищов, заедно с кметство Зимнич, ще реализира проекта по трансгранично сътрудничество „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност". "Очаква се по проекта да се закупи изключително много техника и оборудване, с което адекватно да отговаряме на климатичните условия в зависимост от създадените ситуации.

Ще разполагаме с автовишка, водоноски, специално ремарке с кислородни маски, резачки за метал и дърво и различни по същност уреди и съоръжения.
Това е изключително важен проект, за да можем да реагираме в трудни ситуации. За първи път Община Свищов ще разполага с термокамери, които да откриват затиснати хора или хора в далечината, а също така и с дрон", обясни кметът.

Градоначалникът допълни, че по проекта ще се обособи Команден център с необходимата дигитална и мобилна апаратура, за да може да има добра координация с доброволческия отряд и спасителните служби.

Центърът ще е разположен на две места - в село Овча могила и в Свищов. Процедурата за избор на фирма-изпълнител е обявена. Средствата по проекта са 1,2 млн. лв., а срокът за дейностите е 2 години. 

Вторият проект се казва "Традиция и танц - мост над река Дунав". Той е на обща стойност 2,932 млн. лева, а срокът му за изпълнение е 3 години. За българската страна, в лицето на Община Свищов, средствата са в размер на 1,3 млн. лв.

"Това е изключителен проект, защото той включва обновяване на едно старо училище в село Царевец. Там всяко лято се провежда фестивала "Фолклорен извор". Партньор по проекта е местното читалище.

Заедно със създаването на това училище за танци, фолклор и традиции, ще се създаде трансграничният модел за популяризиране на културното наследство на България и Румъния", обясни Генчев. 

Училището ще разполага с хотелска част до 50 места, две конферентни зали, репетициони зали и открита сцена. "Това ще е мястото за културен обмен, като сме си поставили за цел училището да е транснационално, тоест да имаме възможността да комуникираме и с други страни.

Ние ще представим пред румънците наши обичаи, традиции, гозби и всичко, което имаме като движимо и недвижимо културно наследство. Проектът е огледален, тоест нашите състави и групи ще отидат в Румъния и ще се запознаят с техните традиции и фолклор.

Накрая двете страни ще представят какво да научили. Разбира се всичко това ще случва за около 8-10 дни и съставите ще се обучават от специалисти", обясни Генчев. Процедурата по проекта за избор на изпълнител е обявена. До края на годината ще свърши ремонта на училището и в началото на 2019 година ще започне изпълнението на проекта.

Третият проект е инфрастуктурен. Целта му е да повиши трансграничната мобилност чрез подобряване на третостепенните възли към TNT инфраструктурата. Става въпрос за пътищата, които са изцяло общинска собственост.

Община Свищов е кандидатствала за пътя Драгомирово - Овча могила - главен път Бяла - Плевен. Проектът е на стойност близо 8 млн. лева, вече е одобрен, но общината има възражения по отношение оценката и размера.

"Очакваме до края на месеца да бъде разгледана жалбата ни и да бъдат констатирани и дадени препоръки", коментира кмета и изрази надежда, че до средата на лятото ще стартират дейностите по проекта.

Проблемен участък за Община Свищов остава и пътят в село Вардим. "Имаме уверение от регионалния министър Нанков, че скоро ще започне цялостна реконструкция и рехабилитация на пътя. С направата на този път Община Свищов, по отношение на републиканската пътна мрежа, добива добро и прилично състояние на пътната мрежа", каза кметът.

Генчо Генчев отбеляза, че тази година Община Свищов е изтеглила заем в размер на 2 млн. лева за ремонт на 45 улици.