8 април - Международен ден на ромите
8 април - Международен ден на ромите / dariknews.archive
На 8 април – Международния ден на ромите – светът почита паметта на всички ромски жертви на холокоста. По време на Втората световна война над 500 000 роми са били изпратени в концентрационни лагери, от които никога не са се завърнали. Подобно на други преследвани от нацистите групи, много от ромите са останали сираци, без съпрузи или бездетни.

Денят е основан на първия Световен ромски конгрес, проведен в Лондон на 8 април 1971 г., който събира представители от 30 страни. Именно тогава се поставя началото на световното ромско движение за утвърждаване и развитие на ромската култура и идентичност.

Приет е химнът на ромите, песента „Джелем, джелем” („Пътувал съм, пътувал съм”). Мелодията на песента е традиционна, а текстът е дело на югославския композитор от цигански произход Жарко Йованович. Приет е и флаг. Ромското знаме е червено колело с 16 спици върху синьо небе и зелено поле. Полетата символизират небето и тревата, както и волния чергарски живот на ромите в миналото. Колелото с 16 спици в древна Индия се е наричало „чакра”. То присъства в ромското знаме, за да напомня за индийския произход на ромите и дългия път,който саизвървели от Индия до Европа.

Социалната цел на Международния ден на ромите е да обедини и систематизира усилията на международното циганско движение, както и да се привлече вниманието на световната общественост върху проблемите на винаги намиращите се в малцинствена позиция цигани:образование, бедност, сегрегация.

В 12:00 ч. Център ,,Амалипе“ и доброволци към него, ще почетат паметта на 500 000 загинали роми в Холокоста през Втората световна война. От Стамболовия мост гр. Велико Търново, ще бъдат хвърляни цветя в река ,,Янтра“ и ще бъдат запалени свещи в тяхна памет. Не на последно място, ще бъде изпълнен химна на ромите от доброволците на Център ,,Амалипе“.

Във връзка с Международния ден на ромите 8-ми април, в изпълнение на проект BG05M2OP001-3.002-0050-C01/05.07.2017 „Заедно намираме решения“: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Център ,,Амалипе“ и Община Павликени организират от 10:00 часа съвместен футболен турнир, който ще се проведе в базата на новия изкуствен терен в гр. Павликени. Целта на инициативата е да даде възможност за изява на учениците от: СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Сухиндол; СУ „Бачо Киро“, гр. Павликени; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Батак; ОУ „Бачо Киро“, гр. Бяла Черква; СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица, ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Павликени, СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Златарица и ПГАТ „Цанко Церковски“, гр. Павликени, разделени в две възрастови групи. Турнирът е организиран в две фази, като всеки футболен отбор може да вземе участие само в една от фазите, в зависимост от възрастта на състезателите.

Победителите ще бъдат наградени с купи за 1/2/3 място, а всеки отбор- участник ще получи плакет, грамота за участие и футболна топка, като поощрителна награда.

Събитието ще бъде открито официално от представители на Община Павликени и представители на ЦМЕДТ „Амалипе“-Велико Търново, представители на ЦПЛР гр. Павликени, Общински съветници, представители на ДБТ гр. Павликени, директори на училища и кметски наместници .