Информират земеделци за ползата от водене на фермерски бележник
Информират земеделци за ползата от водене на фермерски бележник / netinfo
Обучителен семинар за предимствата от водене на отчетност в земеделските стопанства организира Областната служба за съвети в земеделието – Велико Търново. На форума ще бъде посочена и важността от водене на фермерски бележник. Домакин на обучението е Златарица. Лектори ще бъдат експерти от Областната служба за съвети в земеделието.