Български и румънски експерти обсъдиха бъдещо сътрудничество при бедствия
Български и румънски експерти обсъдиха бъдещо сътрудничество при бедствия / снимка: Пресцентър - Община Свищов

В семинар в румънския град Александрия се включиха представители на Община Свищов, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Велико Търново и подразделенията им в крайдунавския град и Горна Оряховица. Срещата бе по проект „Подобряване на управлението на извънредни ситуации в трансграничния регион”, реализиран по Оперативна програма Трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013 г. Основната цел е подобряване на сътрудничеството в трансграничната зона в областта на гражданската защита и работа при природни бедствия, както и повишаване ефективността на действията в случай на природни бедствия. В този проект Община Свищов участва като партньор от българска страна на Окръжен съвет – Телеорман, Румъния.

Събитието бе открито с приветствие от вицепрезидента на Окръжния съвет на окръг Телеорман в гр. Александрия Никулае Завера, който заяви намеренията на Съвета да продължи да работи активно в направление превенция на риска и преодоляване на последствията и щетите при бедствия и аварии в трансграничния регион, възползвайки се от възможностите на еврофондовете през новия програмен период. По време на срещата, чиято цел бе споделяне на опит за действията на общините и специализираните институции при бедствия и аварии, учстниците имаха възможност да споделят как работят техните организации по време на криза, какви превантивни мерки се вземат, както и да споделят добри практики и да очертаят основните проблеми.

На срещата бе коментирано, че през последните десет години в трансграничния регион са регистрирани няколко големи наводнения, причинили значителни материални щети и от двете страни на Дунава. Отпуснатите до момента правителствените средства и в България, и в Румъния, са доста ограничени и недостатъчни, и с тях са решени само частични проблеми, като стойността на щетите е много по-голяма от реално отпуснатите суми. Участниците се обединиха около идеята, че трябва да се работи в посока на осигуряване на нова съвременна техника и обучение на хората за справяне с кризисните ситуации. Като добра алтернатива на ограничените бюджетни средства, присъстващите определиха възможността за осигуряване на финансиране по европроекти и заявиха готовност за разработване на нови проектни предложения в областта на превенцията и преодоляване на риска.

Всички участници в срещата имаха възможност да посетят и се запознаят отблизо с работата на Инспектората за неотложни ситуации в гр. Александрия, където в рамките на проекта е интегрирана Информационна система за наблюдение, информация и оповестяване, както и доставено част от специализирано оборудване и техника в рамките на проекта.