965 000 лева получава Община Свищов за укрепване брега на река Дунав при село Вардим
965 000 лева получава Община Свищов за укрепване брега на река Дунав при село Вардим / Дарик нюз, архив

965 220 лв. получава от правителството община Свищов за укрепване на бреговата ивица на р.Дунав, съобщи народният представител от „Коалиция за България“- Мариана Бояджиева. Решението е взето на заседание на Министерски съвет, който отпусна общо 28 млн. лв за изпълнение на дейности по предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия в страната. Целевите разходи са предложени от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане и ще бъдат осигурени за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи.
От няколко години съществува проблемът, който ще намери решение в летните месеци. Районът, засегнат от ерозионните процеси, обхваща част от дунавския чряг в чертите на с. Вардим - от административната  сграда на „Сортови семена“ АД до лодкостоянката, както и участъка, разположен западно от устието на р.Янтра по протежение от км.539 до км.540 от реката. Особено силни са проявленията на ерозия след резки сезонни или годишни покачвания и понижения на водните нива на река Дунав. В населеното място ясно се виждат обрушени брегове, както и стопански и жилищни сгради – заплашени от самосрутване. Уврежда се частната, общинската и държавната собственост.  Брегът е силно ерозирал, като всяка година реката „изяжда“ от заливаемата тераса до 5 метра навътре.
Община Свищов със собствени средства е изготвила инвестиционни проекти за изграждане на брегоукрепителни съоръжения. Те са съгласувани и изпратени в Министерството на регионалното развитие за Национален експертен съвет.
За спешната намеса на министерството и за разрешаване на въпроса настоя народният представител Мариана Бояджиева, която зададе парламентарен въпрос към министър  Десислава Терзиева през октомври 2013 г.
Отпуснатите сега средства ще осигурят приключването на Първа фаза от проекта на общината, което покрива 30% от общата му стойност. „Започва разрешаването на един сериозен въпрос, който от години застрашава сигурността на жителите на с. Вардим, както и целостта на държавната граница“, коментира Мариана Бояджиева и изрази надежда строителството да приключи в летните месеци, когато нивото на Дунав е по-ниско.