Започва дератизация на канални шахти и дерета
Започва дератизация на канални шахти и дерета / DarikNews.bg, архив

Започва зимно-пролетната масова дератизация на каналните шахти и деретата на територията на община Варна, съобщават от общинското предприятие „Дезинфекция, дезинсекция, дератизация“.

Процесът включва залагане на родентициди в каналните шахти или в дупките на гризачите. Използват се препарати на антикоагулантна основа, със санитарно разрешително за пускане на пазара и информационен лист за безопасност. Третиранията ще се извършват при подходящи климатични условия и стриктно спазване на условията за безопасно приложение на биоциди.

 

Район „Приморски“ – 2604 ш.

03-02.02.2020 г. – подрайон „Приморски“

05-10.02.2020 г. – подрайон „Простор“

13-14.02.2020 г. – подрайон „Чайка“

Район „Одесос“ – 2295 шахти
 

17-21.02.2020 г.

Район „Младост“ – 3429 шахти

24-26.02.2020 г. – подрайони „Младост“ 1; „Младост“ 2

27.02-02.03.2020 г. – подрайони „Трошево“; „Св.И. Рилски“; ЗПЗ

04-05.03.2020 г. – подрайон „Възраждане“

 

Район „Вл. Варненчик“ - 1857 шахти

06-2712.03.2020 г. – централен район и „Кайсиева градина“

 

Район „Аспарухово“ – 1020 шахти

13-16.03.2020 г. – централен район

17.03.2020 г. – кв. „Галата“

 

Кметства – 134 шахти и 5 дка дерета

18-19.03.2020 г. – Тополи; Каменар; Звездица

 

Дерета – 611 дка

20-23.03.2020 г.