лекар
лекар / iStock/Getty Images
Във Варна започна записване за седем общински здравни програми за профилактика и рехабилитация на общественото здраве при спазване на всички противоепидемиологични мерки.

Програма “Скрининг на заболяванията на белия дроб” е свързана с ранната диагностика на белодробни заболявания. Чрез нея ще бъдат проследявани и хора преболедували от
COVID-19 за евентуални увреждания на белите дробове. Прегледите ще се извършват в следните лечебни заведения с посочени телефони за предварително записване:

СБАЛПФЗ ЕООД (ТУБ диспансер - ул. „Мануш войвода” №11а), до 133 лица, тел. 052/656 369;
ДКЦ 1 "Св. Клементина" ЕООД, до 133 лица, тел. 052/603 802;
ДКЦ 2 „Св. Ив. Рилски“ Аспарухово, до 133 лица, тел. 052/370 570;
ДКЦ 3 Варна ЕООД, до 133 лица, тел. 052/510-310; 0884/658 452;
ДКЦ 4 Варна ЕООД, до 133 лица, тел. 052/692 615.;
ДКЦ "Чайка" ЕООД, до 133 лица, тел. 052/302 321; 052/786 900

Програма „Хипотерапия и рехабилитация на деца с увреждания и проблеми в развитието”-терапевтична езда на коне, се адаптира спрямо индивидуалния потенциал на всяко дете, под лекарски контрол. Изпълнението ще се осъществява от „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД. Телефони за информация и записвания: 052/613 781; 052/613 782; 052/634 163.

Програмата “Скрининг на очните заболявания” е насочена към две целеви групи - до 18 годишна възраст и към граждани над 55 години, които все още не са диагностицирани с очно заболяване. Изпълнението ще се осъществява “Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД. За информация и записвания: 052 634 901.

Програмата “Скрининг на заболяванията на щитовидна жлеза” включва ехографско изследване, а изпълнението се осъществява от следните лечебни заведения с посочени телефони за предварително записване:

СБАЛОЗ "Марко А. Марков" ЕООД – 052/975 840;
ДКЦ ІІІ Варна – 052/510 310; 0884/658 452;
ДКЦ І "Света Клементина“ – 052/603 802;
“ДКЦ 4 - Варна” – 052/692 615.

Програма “Профилактика за рака на гърдата” – Изследването се извършва на принципа на термографския метод с течни кристали извеждащ информация в 45 образа. При необходимост ще се извършва и ехография и/или мамография. Изпълнението на програмата ще се осъществява в ДКЦ V „Св. Екатерина” ЕООД. За информация и записвания: 052/650 568

Програмата “Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни вещества” предвижда провеждане на съпътстващи дейности към програмата за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди. Изпълнението ще се осъществява в УМБАЛ „Света Марина” ЕАД, в сградата на СБАЛПФЗ – Варна ЕООД, ул. „Мануш войвода“ № 11 А. За консултации с психиатър и/или психолог записването е на тел. 052/656 369, вътр. 106.

Програмата „Грижа за деца с диабет и редки заболявания” е насочена към медицинските специалисти, педагози и родители и има за цел тяхното обучение и подпомагане при ежедневната им грижа за деца с диабет и редки заболявания в детски ясли, детски градини, училища и социални заведения. Изпълнението на програмата ще се осъществява от Варненското дружество по детска ендокринология.
 
БТА