/ http://live.varna.bg
3130 първокласници са записани в училищата във Варна за учебната 2018-2019 година. От тях 3015 деца ще посещават общински училища, 46 - държавни, и 69 - частни. 2723-ма ученици ще бъдат обхванати в целодневна форма на обучение, съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна.

Летни ремонти са извършени в 16 основни училища, 7 средни и 4 гимназии, както и в Средношколското общежитие и Народната обсерватория „Николай Коперник“, като по-мащабните са били в IV ЕГ „Фредерик Жолио Кюри“, ОУ „Йордан Йовков“,  ОУ „Панайот Волов“,  ОУ „Черноризец Храбър“, III ОУ „Ангел Кънчев“, в СУ „Гео Милев“, СУЕО „Ал. С. Пушкин“.

Приключи електронният прием на първокласници, останаха свободни места

Продължават дейностите по рехабилитация на образователната инфраструктура във Варна, финансирани от ОП „Региони в растеж“. Удължаване на срока ще има за 3 училища – СУ „Д. Дебелянов“, и І ОУ „Свети княз Борис І“ и VII СУ "Н. Геров".

В VІІ СУ "Н. Геров" строително-монтажните работи ще приключат до края на месец септември, след което следва процедура по въвеждане на сградата в експлоатация.

За тези три училища остават в сила промените от миналата учебна година:  учениците от СУ "Д. Дебелянов" продължават учебен процес в СУ "Л. Каравелов", СУ "Елин Пелин" и ОУ "Ив. Вазов"; Учениците от I ОУ "Св. княз Борис I" - в СУ "П. Кр. Яворов"; Учениците от VII СУ "Н. Геров" - в Професионална гимназия по текстил и моден дизайн, ОУ "Черноризец Храбър", Първа езикова гимназия и IV ЕГ "Фр. Жолио-Кюри".

Ремонтите в Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и в Професионалната гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ се движат в срок. Предстои доставка на обзавеждане и оборудване – климатици, компютри и мебели.

В  2 училища и 3 детски градини започват строително-ремонтни дейности -  в ОУ “Ст. Караджа“, II ОУ „Н. Вапцаров“, ДГ „Първи юни“, ДГ „Светулка“ и ДГ „Ян Бибиян“. Директорите на съответните учебни заведения са предприели необходимите организационни действия за преместване на децата и учениците, съгласувано с Община Варна и РУО – Варна:

 Учениците от ОУ „Ст. Караджа“ се преместват в сградата на ОУ „Ангел Кънчев“;

 Учениците от ОУ „Н. Вапцаров“ остават в сградата на училището си, там ще има вътрешна организация на учебния процес по корпуси;

 Децата от детските градини се преместват заедно с педагогическия и непедагогическия персонал, както следва:

 - ДГ “Първи юни“ - в ДГ „Пламъче“, ДГ „Детски свят“, ДГ „Приказка“, ДГ„Българче“ и ДГ „Маргаритка“;

 - ДГ „Светулка“ - в ДГ „Теменужка“, (филиалите на ул. „Цар Симеон“ и ул. „Кап.Райчо“), ДГ „Слънчева дъга“, ДГ Златно зрънце“ и филиал Бисерче“ на ДГ „Чайка“;

 - ДГ „Ян Бибиян“ – децата от филиала се преместват в централната сграда на детската градина.

 Информация относно организацията на учебния процес може да бъде намерена на сайта на всяко училище.