обучение
обучение
Агенция по заетостта, чрез Дирекция "Бюро по труда"-Стара Загора предлага възможност за професионално обучение на лица, регистрирани като безработни, по следните професии:
 
1.”Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи/вътрешни В и К мрежи”.  Период на обучение-28.08.2019-09.01.2020г. Има 6 незаети места.
 
2.  "Производство на кулинарни изделия и напитки", професия. "Готвач". Период на обучение-28.08.2019-09.01.2020г. Има 3 незаети места.
 
3."Автотранспортна техника", професия. "Монтьор на транспортна техника". Период на обучение-29.08.2019-10.01.2020г.Има 4 бр. незаети места.
 
Спец.  Компютърна техника и технологии", проф. "Монтьор на компютърни системи", Период на обучение-10.09.2019-21.01.2020г. Има 5 незаети места.
 
4. „Електрически инсталации”, професия „Електротехник”, период – 02.09.2019-06.03.2020г. Има 4 незаети места.
 
„Заваряване”, професия „Заварчик”. Период на обучение-04.09.2019-31.10.2019г.
 
По част от професия
1. „Подпомагане на възрастни”, професия „Социален асистент”       
 
2. Автомобилна мехатроника /професия „техник по транспортна техника” с период на обучение от 28.05.2019г. до 22.11.2019г. /960 учебни часа/. Все още има 5 вакантни места в групата. Изисква се завършено средно образование. Професията е много търсена на пазара на труда в Стара Загора.