скейтпарк
скейтпарк / ОС на БСП
Защо скейтпаркът не е завършен и какви са причините да не се спази обещанието за изграждането му-за това питат кмета на Стара Загора общинските съветници от „БСП за България” Валентина Бонева и Климент Пенчев.  

Питането им е свързано с въпроси на скейтобщността, която очакваше съоръжението да се изгради в началото на 2020 г. „Според подписания договор, срокът за изпълнението на всички строително-монтажни работи и предаването на обекта е 90 календарни дни. Това обяви преди повече от година Общината, давайки старт на дейностите по градежа публично в парк „Артирелийски“, припомнят съветниците.

По думите им местната власт дължи отговори за състоянието на обекта,  както и на следните въпроси:
-  Кога е подписан Протокол образец 2а?
-  Поради какви причини обектът не е завършен?
-  Има ли подписвани допълнителни споразумения и какви са причините?
- Има ли промяна в цената за извършване на строително-монтажните работи, определена съгласно договора в размер на 298 411.69 лв с ДДС?
- Кога ще бъде завършен обектът?