форум роми
форум роми / netinfo
Необходимост от диверсификация на публични политики в зависимост от нуждата на регионите и конкретните локални общности, целта на политиките да не е интеграция на ромите, а решаване на конкретни социални проблеми – липса на инфраструктура, безработица, отпадане от училище, жилищни проблеми и т.н., нужда от цялостна реорганизация на администрирането на интеграцията на уязвимите малцинствени общности в България. Това са препоръките, изведени в Гражданския доклад за оценка на изпълнението на Националните стратегии за интеграция на ромите във всички държави от ЕС и представени от председателя на Управителния съвет на сдружение „Свят без граници“ Ганчо Илиев. Той присъства на Конференция на тема "Ромското включване - къде сме и каква е посоката", част от програмата на Република България за председателството на Съвета на Европейския съюз.

На форума Илиев допълни, че преди изготвянето на доклада, експертната група е изброила и проучила всички документи за интеграцията на ромите, изготвени на територията на страната от 1989 година насам. Техният брой е 33. В края на изказването си той призова да не се пришива етнически етикет на бедността и сегрегацията.

В конференцията участваха още представители на държавните власти в страните членки на ЕС, неправителствени организации и учени, чиято дейност е свързана с ромската общност.

Форумът откриха министърът на труда и социалната политика Бисер Петков и народният представител Светлана Ангелова, член на комисиите по труда и социалната политика и по правата на човека, вероизповеданията и жалбите и петициите на гражданите. Видеообръщение към участниците поднесе Ливия Ярока, заместник-председател на Европейския парламент. Тя е и първата жена от ромски произход, която е евродепутат и активно участва в работата на комисиите за граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред.