община Стара Загора
община Стара Загора / netinfo
Проектът за ремонт на сградата на община Стара Загора  ще бъде представен публично пред граждани и заинтересовани страни на 18 януари от 14 часа в зала 2 на администрацията.
 
Проектът включва топлоизолиране на външни стени, подове и покриви, подмяна на съществуваща дограма, подмяна на вътрешната отоплителна инсталация, електроинсталация (подмяна на мълниезащитата на сградата, ел. захранване на външните щори и художествено осветление на фасадата).
 

Целта е чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административната сграда на община Стара Загора да се осигури модерна, здравословна и функционална среда с високо ниво на енергийна ефективност и подобряване на експлоатационното ѝ състояние.
 
Изпълнението на проекта “Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на община Стара Загора”, включен в инвестиционната програма на община Стара Загора, е по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.