съд
съд / iStock/Getty Images
С решение на ВКС от 15 юли окончателно приключи съдебната сага между Ангел Динев и РИМ-Стара Загора.

В края на август 2018 година кметът на Живко Тодоров прекрати трудовото правоотношение с Ангел Динев, на основание на чл.328, ал.1, т.5 от Кодекса на труда, поради липса на качества за изпълнение на длъжността директор на Регионален исторически музей – Стара Загора.

Ангел Динев заведе дело срещу РИМ-Стара Загора, като счита Заповедта на кмета на Общината за неправилна и незаконосъобразна.

На 9 май миналата година с решение на Районен съд Стара Загора се отхвърлят като неоснователни предявените от Ангел Динев искове против РИМ-Стара Загора. Бившият директор трябваше да заплати на музея разноските по делото.

Ангел Динев обжалва пред Окръжен съд Стара Загора, който на 12 ноември 2019 година реши, че ищецът не разполага с необходимите лични качества и умения да изпълнява ефективно възложената работа, поради което правилно и в съответствие със закона, работодателят е прекратил трудовото правоотношение, на основание на чл.328, ал.1 от Кодекса на труда.

Решението бе обжалвано пред Върховният касационен съд, който днес определи, че Решението на Окръжен съд Стара Загора е окончателно и не подлежи на обжалване.