боклук битови отпадъци
боклук битови отпадъци / / iStock/Getty Images
Съветниците в Казанлък приеха по-висока такса смет-4 промила за града, а за населените места – 6. Промяната ще позволи събраните средства да покрият плащането на отчисленията на тон депониран отпадък към Министерството на околната среда и водите, които от 57лв. за тази година догодина стават 95лв.

Отчисленията за депониране на отпадъцитепрез 2020г. е най–голямото перо в План-Сметката на Общинското предприятие по чистота и възлиза на 1млн.425хил. Част от събраните средства с новия налог ще подпомогнат нуждите на Общинско предприятие „Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата“ от обновяване на техниката, повишаване на качеството на извършваните услуги по чистота, провеждане на информационни кампании за разделно събиране на боклук, сепариране на боклука, за да се намали количеството депониран отпадък, а от там – и заплащаните отчисления.
Общо решение на разширено заседание на Председателския съвет на Общинския съвет през декември, с представители на всички политически групи, гласи, че „разходите на предприятието трябва да бъдат колкото приходите“, а не както досега Общината да покрива от бюджета дефицита, който се очертава в размер на около 1,5 млн.лв. за 2020г.

Това е първа промяна в община Казанлък в размера на такса битови отпадъци от 2012 година насам. На фона на други общини, увеличението е сред минималните. През последните осем години разходите на предприятието са нарастнали от 2 млн.297хил.820лв. до 5млн.96хил.296 лв., с 240 на сто.

Решението на общинските съветници за повишението на налога за смет сега ще направи по-безболезнено задължителното за цялата страна, поетапно в близките години увеличение на ТБО с промяна на Закона през 2021г. Тогава се очаква да бъде променен и принципът за заплащане, след провеждане на национално преброяване – на човек от домакинството, според количеството генериран боклук.