Повишена концентрация на серен диоксид стресна Гълъбово
Повишена концентрация на серен диоксид стресна Гълъбово / Impact Press Group, архив

Повишена концентрация на серен диоксид във въздуха стресна Гълъбово. Заради стойности до 4,02 пъти по-високи от нормата Регионалната инспекция по околна среда и води приведе в действие Оперативен план за опазване здравето на населението.

Според него хората не трябва да напускат жилищните или работните помещения и да затворят плътно прозорците, да избягват физическите дейности на открито до понижаване на концентрациите на серен диоксид. Чувствителни групи са деца, възрастни и хора с астма, сърдечно-съдови или хронични белодробни заболявания.

Като източник на замърсяването от РИОСВ посочиха топлоелектрическите централи в енергиен комплекс "Марица Изток". На операторите бяха издадени предписания за предприемане на незабавни мерки за намаляване на мощностите с цел ограничаване на емисиите на серен диоксид в атмосферния въздух.

По-късно обаче показателите на серен диоксид във въздуха се върнаха към нормалните стойности. От РИОСВ пък отмениха прилагането на Оперативния план за опазване на здравето на населението.