/ Община Стара Загора
Модерно оборудвана Сензорна зала откриха в Основно училище „Георги Райчев“ в Стара Загора.

Община Стара Загора

Новата придобивка е реализирана по проект "Подкрепа за приобщаващо образование" с бенефициент Министерството на образованието и науката. Чрез проекта се цели да се осигури по-високо качество и достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, деца в риск и деца с изявени дарби.

В залата е оборудвано специално пространство състоящо се от различни стимулатори, които въздействат на органите на зрението, слуха, обонянието и докосването. Взависимост от това какви функционални потребности има даден ученик, могат да се развиват общата и фина моторика, координацията и всички компоненти на психичните процеси.

Чрез заниманията в сензорната зала се сваля напрежението, премахват се чувството на страх и тревога, и се създава настроение за работа и обучение. Сензорната зала е предназначена за работа с деца със специални образователни потребности, каквито има в училището.

100-годишен юбилей празнува Търговската гимназия в Стара Загора (СНИМКИ)

Тя обаче може да бъде посещавана и от ученици, които имат нужда от допълнителна подкрепа. Сензорната зала е първата открита в училище в Стара Загора. Досега се ползваше стаята към Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

Открита е и Стая за четене, осъществена по Национална програма "Съвременна образователна среда", модул "Библиотеките като образователна среда" в сътрудничество с Регионална библиотека "Захарий Княжески" и библиотека "Родина".

Община Стара Загора

Основните цели на програмата са обогатяване на библиотечния фонд и провеждане на съвместни инициативи с обществените библиотеки, като това води до създаване на интерес и любов към книгите, формиране на навици за четене и отношение към културата.

Стаята ще се използва от учениците и учителите, които в съвременна неформална среда могат да се подготвят за учебния процес, да провеждат мероприятия и дискусии. Там ще се провеждат и съвместните мероприятия с двете старозагорски библиотеки, партньори по проекта.