обществено обсъждане
обществено обсъждане / община Казанлък
Община Казанлък отправя покана към гражданите и заинтересованите лица да вземат участие в Общественото обсъждане на проект за благоустрояване на градска среда на град Казанлък чрез Изграждане  продължение на пешеходна зона  по ул."Ген. Скобелев" до парк „Розариум“.

обществено обсъждане
община Казанлък


Общественото обсъждане ще се състои на 17 юли 2019 г., сряда, от 17.30 часа в залата на Културно-информационния център на ул. „Искра“ 4.

обществено обсъждане
община Казанлък


С проекта може да се запознаете на  https://www.kazanlak.bg/page-9081.html