Лек спад в преките чуждестранни инвестиции у нас към края на 2012г.
Лек спад в преките чуждестранни инвестиции у нас към края на 2012г. / sxc.hu
929.3 млн. евро са преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор в Старозагорска област за 2018 година. НСИ отчита, че това е с 2.6% повече в сравнение с
2017 година.

С най-голям размер на преките чуждестранни инвестиции е община Гълъбово - 669.4 млн. евро, следвана от община Стара Загора - 112.6 млн. евро и община Казанлък - 75.5 млн. евро.
 
През отчетения период най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 939.3 млн. евро, като е регистриран ръст от 2.7% спрямо предходната година.