/ Община Казанлък
Близо 10 тона боклук бе извозен само от района на Тракийската могила над язовир „Копринка“
Казанлъчани активно се включиха в организацията на Община Казанлък, в подкрепа на кампанията „Да изчистим България заедно“ и почистиха града, в който живеят.

Община Казанлък

Бяха изхвърлени рекордно количество от над 95 тона боклук от домовете, междублоковите пространства и нерегламентирани сметища от територията на града и околните пространства.

Община Казанлък

Все повече жители на Казанлък на различна възраст, много млади хора показаха грижа за средата, в която живеят и потърсиха съдействие от организаторите. Снабдени с чували и ръкавици те почистиха междублокови пространства, изхвърлиха битови, строителни отпадъци и стари електроуреди, освежаваха градинки.

Бузлуджа е почистена, извозиха 7 тона отпадъци (СНИМКИ)

Близо 10 тона боклук бе извозен само от района на Тракийската могила над язовир „Копринка“
. Други общо 5 нерегламентирани сметища бяха напълно разчистени: 2 по пътя от Казанлък към язовира и 3 - на пътя, западно от Военното поделение в града.

Община Казанлък

Претоварната станция прие 45,850 тона битов отпадък, 43,700 тона строителни отпадъци бяха извозени до Депо за строителни отпадъци „Голяма Варовита“, с. Шейново, повече от 5 тона стари електроуреди бяха изхвърлени за смет.

Община Казанлък

Данните са първоначални и окончателните ще бъдат за още по-голямо количество отпадъци. Община Казанлък благодари за подкрепата на хората, на доброволците от Военно формирование 22180, неправителствените организации, местните фирми: „Монамур - 6“ООД, „Кибо - 2“ ЕООД, ЕТ „Простор“, „Бригада“ ЕООД, ЕТ „Севдю - 2000“, „Енергия“ ЕООД и „Елит - ВК - 2000“ ООД.

Община Казанлък

Използваме възможността още веднъж да призовем да пазим града си чист и да напомним, че не само днес, а през цялата година: Излязла от употреба битова електроника – телевизори, радиоапарати, компютри и други от гражданите изкупува „Елтехресусрс“ АД. Можете да правите заявки на телефон 0800/14-100 за извозване.

Община Казанлък

Едрогабаритни твърди битови отпадъци (стари мебели) и излезли от употреба битови електроуреди (печки, хладилници, перални и други) приема фирма „Монамур 6“ООД на входа на язовир „Копринка“.

Община Казанлък

През цялата година на тел. 0431/ 63-880 от Общинското предприятие по чистота приемат заявки за контейнери за строителни отпадъци и старо домакинско обзавеждане срещу 77 лв. за 3-кубиков контейнер и 134лв. за 6-кубиков, с ДДС. Заявки се приемат от понеделник до петък, от 08:00 до 17:00 часа.

Община Казанлък

Жителите на Казанлък могат и сами да извозват своите едрогабаритни отпадъци до Претоварната станция, до старото сметище на града, която работи по същото време, плюс съботния преди обед.