/ Дарик Пловдив
Малтийският орден ще дари микробус за нуждите на  Дневния център и Дома за деца към детската специализирана болница „Мария Луиза“ в Бузовград. Това съобщи директорката на дома д-р Евелина Панова. Дареното превозно средство ще  замени остарялата автомобилна база в Дома.

Над 1 335 лева благотворително събра фестивал

Децата в Центъра всекидневно
се извозват от домовете и обратно, с цел максимално да се улеснят техните семейства. Също с дарителска кампания на територията на Дневиня център е изградена и Монтесори класна стая.

В Дома за медико-социални грижи  „Мария Луиза“ се предоставят  редица иновативни услуги за деца с редица дефицити в развитието. Психолог, логопед, специални  педагози, рехабилитатори, арттерапевт,  се грижат за децата.