Малка победа в съда за Ракитница
Малка победа в съда за Ракитница / DarikNews.bg, архив

„Получихме решението на Административния съд за делото срещу председателя на Общински съвет Стара Загора Тенчо Руканов заради отказа му да назначи местен референдум. Той е осъден да заплати разноските по делото и да изпълни всичките си задължения", каза за Дарик председателят на Инициативния комитет срещу изграждането на Регионално депо за битови отпадъци Генчо Танев.

Тенчо Руканов трябва да внесе искането за провеждане на местен референдум в Общинския съвет, да открие публичен регистър, да запознае кмета и общинските съветници с искането на Инициативния комитет.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.

Междувременно Административният съд в Стара Загора спря предварителното изпълнение на решението по Оценка на въздействие на околната среда на проектодепо край село Ракитница. В определението си съдът се произнесе, че частта за предварително изпълнение на решението по ОВОС е незаконосъобразна, тъй като административният орган не е посочил конкретна хипотеза в предвидената от закона норма, каза Генчо Танев.

Съдът се произнесе в рамките на съдебно производство, в което Инициативният комитет в село Ракитница обжалва решението по ОВОС за изграждане на депо за битови отпадъци на 12 общини край селото. От комитета считат, че незаконосъобразното решение по ОВОС съдържа заплаха за здравето и околната среда на населението и следва да бъде отменено.

Следващото заседание по делото е на 14 март. Тогава по искане на Инициативният комитет, РИОСВ Стара Загора трябва да представи протокола, с който е приет Доклада по ОВОС в МОСВ.