Първи национален литературен конкурс „Писма до себе си"
Първи национален литературен конкурс „Писма до себе си" / Dariknews.bg, архив
Четвърто издание на Националния литературен конкурс „Писма до себе си” обявяват Община Стара Загора, Център за подкрепа на личностното развитие Народно читалище „Николай Лилиев - 2005“.
 
В конкурса могат да участват деца и младежи в две възрастови групи- от 10 до 13 години и от 14 до 20 години.
 
Темата е свързана с начина, по който децата и младежите възприемат себе си и мястото си в окръжаващия ги свят. Тя може да бъде разработена с цялата свобода и широта на въображението. Епистоларната форма не е задължителна. В конкурса може да се участва с до три стихотворения или едно есе /кратък разказ с обем до 3 страници/.
 
Текстовете трябва да бъдат подписани с имената на участника и с данни за контакт – адрес, години, училище, ЦПЛР, литературен клуб, ръководител/учител, телeфон. Те трябва да бъдат принтирани в три екземпляра и да се донесат или изпратят на адрес: Стара Загора - 6000, ул. „Захарий Княжески” №71 , ет. 3, ЦПЛР - за литературния конкурс. Копие от текстовете трябва да се изпрати и на имейл - pismadosebesi@abv.bg в прикачен файл, шрифт Times New Roman, 12 pt. В текста на имейла също трябва да бъдат посочени данните на участника.
 
Краен срок за изпращането на текстовете за конкурса е 31 март. В края на април ще станат ясни победителите. Присъждат се по три награди в двете възрастови групи и поощрения и една специална награда за най-добре представил се участник от Стара Загора.

Наградите се осигуряват от Община Стара Загора, НЧ „Николай Лилиев – 2005” и спонсори, а наградените творби ще бъдат публикувани в специално издание.