/ iStock/Getty Images
Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора за периода 9-13 март:

Удължава се срокът за промяна на маршрута на няколко линии от градския транспорт

Понеделник - 9 март: 


1 ул. „Христо Ботев“ от ул. „Димчо Стаев“ до бул. „Руски“

Вторник - 10 март:

1 ул. „Димчо Стаев“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
2 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
3 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
4 ул. „Св. Отец Паисий“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
5 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
6 ул. „Цар Иван Асен II“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
7 ул. „Сава Силов“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
8 ул. „Хаджи Димитър Асенов“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
9 ул. „Захари Княжески“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
10 бул. „М. М. Кусев“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
11 бул. „Руски“ от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Братя Жекови“
12 ул. „Марин Дринов“ от бул. „М. М. Кусев“ до бул. „Руски“

 
Сряда - 11 март:

1 ул. „Братя Жекови“ от ул. „Димчо Стаев“ до бул. „Руски“
2 ул. „Димчо Стаев“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
3 ул. „Отец Паисий“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
4 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
5 ул. „Цар Иван Асен II“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
6 ул. „Сава Силов“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
7 ул. „Хаджи Димитър Асенов“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
8 ул. „Захари Княжески“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
9 бул. „М. М. Кусев“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“
10 бул. „Руски“ от ул. „Братя Жекови“ до бул. „Славянски“

Удължава се срокът за временна организация на движението по ул. „Промишлена“

Четвъртък - 12 март:


1 бул. „Славянски“ от ул. „Димчо Стаев“ до бул. „Руски“
2 ул. „Отец Паисий“ от бул. „Славянски“ до ул. „Бяло море“
3 ул. „Хаджи Димитър Асенов“ от бул. „Славянски“ до ул. „Бяло море“


Петък - 13 март:

1 ул. „Хаджи Димитър Асенов“ от ул. „Бяло море“до ул. „Герасим Папазчев“
2 бул. „Руски“от бул. „Славянси“ до ул. „Герасим Папазчев“
3 ул. „Герасим Папазчев“ от ул. „Анастасия Тошева“ до бул. „Руски“


При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.