маски Пловдив
маски Пловдив / Район Централен община Пловидв
59 казанлъчани-възрастни, самотноживеещи и/или болни хора, както и такива под карантини са се възползвали до сега от услугата доставка на храна и медикаменти до домовете.
 
Продължава и доставката на топъл обяд безвъзмездно на 40 лица, храна и патронажна грижа на 343 лица и храна за Дневен център за стари хора – 24 лица. Услугата се извършва от общинското звено „Социален патронаж“, като за месец април и май ще се увеличи броят на нуждаещите се от услугата „топъл обяд“ на 200 души, а на патронажната услуга - с 245 души, чрез целеви средства, които се насочват допълнително от правителството.
 
Благодарение на желанието на казанлъчани да даряват, бе създадена хранителна банка в Детска млечна кухня
 
До този момент са закупени и предоставени на социалните служби, домовете за стари хора, в населените места и храмове на територията на община Казанлък 3 300 броя защитни маски за многократна употреба. Дарени са други 3 500 маски, 150 л. спирт, закупени са 6 тона дезинфектант.