помощ
помощ / ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3
Санитарни комплекти за защита от COVID-19 за възпитаниците на 5 училища в Община Гълъбово и 5 институции за деца и младежи, лишени от родителска грижа в Стара Загора  осигури ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“. Комплектите включват 2 маски за многократна употреба, дезинфектант и информационна листовка, илюстрирана с приказен герой, който дава указания как се поставя предпазна маска и как правилно да дезинфекцираме ръцете си.
 
Освен с комплектите за персонална защита, благодарение на компанията всички училища в Община Гълъбово са подсигурени и със средства за подобряване на санитарно-хигиенните условия – диспенсъри за безконтактна дезинфекция на ръце, подходящи дезинфектанти за под и повърхности, както и оборудване за прилагането им. Осигурени са и 40 таблета за подпомагане на образователния процес в случай на преминаване в дистанционен режим на обучение.
 
Даренията са на стойност близо 40 000 лева и ще подпомогнат безопасния учебен процес на повече от 1200  деца и младежи и техните преподаватели в условията на продължаващата епидемия.