Българският фармацевтичен съюз с писмо до медиите
Българският фармацевтичен съюз с писмо до медиите / DarikNews.bg, архив

Повече от месец, една малка част от собствениците на аптеки се опитват чрез натиск да наложат на обществото корпоративните си интереси, като провокират министъра на здравеопазването да промени Наредба 28, която указва какви са изискванията към аптеките и организацията на работа в тях, се казва в писмо, разпространено до медиите от Българския фамацевтичен съюз.

„Най-напред обществото бе запознато обстойно с осветлението на аптеките, като бе заплашено, че ще бъдат затворени поне 300 елитни аптеки, което се оказа абсолютна лъжа. Сега набира скорост разяснителна кампания за видовете климатици, като се твърди, че поне 1000 аптеки не отговарят на изискванията. През следващата седмица очаквамe дискусията да се пренесе върху вентилацията на аптеките", пише в писмото.
Според Българския фармацевтичен съюз целта е да се упражнява максимален натиск върху държавата, докато тя отмени ограниченията - един собственик да притежава до 4 аптеки и в приемното помещение на аптеката да работят само фармацевти.

Чрез демонстриране на псевдозагриженост за пациентите се цели избягване на обществената дискусия за продажбата на лекарствени продукти извън аптеките и чрез интернет и продажбата на лекарствени продукти от неквалифицирани лица.

„Стратегия е всяка седмица да се представя на обществото поне по един "скандал", който се тиражира от определени медии, в резултат на което населението да бъде убедено, че както Наредба 28, така и цялостната регулация на фармацевтичния сектор е неработеща и е крайно време МЗ да ги промени. Промяната обаче е в насока поредното либерализиране на изискванията относно персонала на аптеките и създаване на условия за завладяване на пазара от структури с господстващо положение. Същевременно, предложенията на БФС за възстановяване на отменената от предходното правителство забрана едно и също лице да притежава дружества за производство/търговия на едро и на дребно, както и за фиксиране на цените на лекарствените продукти по лекарско предписание, не се обсъждат. Това е така, тъй като обществото следва да бъде убедено да подкрепи интересите на големите корпоративни участници на пазара на лекарствени продукти", се казва още в писмото.

Според БФС е недопустимо законодателството да се променя заради корпоративни интереси. Държавата трябва да застави всички да спазват законите на страната, а не непоследователно да променя нормативната уредба, след като вече са наложени определени стандарти за качеството на фармацевтичните услуги.

Исканите промени целят да превърнат аптеката от здравно заведение в търговскиобект, е мнението на БФС.