ръкостискане
ръкостискане / ThinkStock/Getty Images
Агенцията по заетостта информира своите настоящи и бъдещи клиенти, че продължават да действат част от мерките за работа на бюрата по труда, въведени по време на извънредното положение.

В същото време от юни поетапно се възстановяват временно преустановените форми на обслужване, в т. ч. присъствените срещи с трудовите посредници, мобилните бюра по труда и груповите мероприятия с търсещи и предлагащи работа.

Приемът на клиенти в офисите ще продължи да се извършва при спазване на всички ограничителни мерки за социална дистанция.

В сила е забраната за обслужване на граждани, които не са спазили задължителния 14-дневен карантинен период след завръщане от страни, за които не е отменено това изискване, както и на такива, които не разполагат с лични предпазни средства.

Желаещите да се регистрират като безработни, както и да подадат заявление за обезщетение при безработица, могат да го направят чрез електронните и дистанционните услуги на Агенцията по заетостта и НОИ.

Подаването на тези заявления може да се извърши и на хартиен носител при регистрация на място в бюрото по труда.

Всички начини и стъпки са подробно описани на сайта на Агенция по заетостта  www.az.government.bg