57 сигнала за деца в риск
57 сигнала за деца в риск / sxc.hu

57 сигнала за деца в риск са постъпили в Отдел Закрила на детето само за месец януари.

Данните сочат, че те са повече от постъпилите през декември миналата година.

Най-много-14 са за неглижиране на детето, седем са сигналите за малолетни или непълнолетни бременни или родили, за дете, останало без родителска грижа - 4 сигнала; за упражнено насилие над дете (физическо, психическо, сексуално) - 8 сигнала.

През м. януари са издадени 8 заповеди за предприемане/прекратяване на мярка за закрила за дете или за реинтеграция на дете в биологичното семейство и др., от които две са за настаняване на дете в институция и толкова за настаняване на дете в приемно семейство.