/ iStock/Getty Images
От днес ,7 ноември, до 9 ноември включително в парк-хотел "Москва" в София учени от три континента ще дискутират по темата за държавния социализъм в Европа - 30 години след падането на Желязната завеса. Това съобщи пресцентърът на БАН.

Международната конференция "/Пре/осмисляйки социализма. Знание, памет и забрава за социалистическото минало" събира над 100 учени от Европа, Азия и Северна Америка. Те са представители на различни научни дисциплини - етнология, антропология, история, политически науки, изкуствознание, литературна история и други науки. Организатор на форума е Институтът за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН.

Майка, съпруга, товарно магаре: жената в Източна Европа


На конференцията ще бъдат обсъдени теми като всекидневната култура и начинът на живот при социализма - материална култура, хранене, мода, кино, музика, свободно време и отдих, отношения между половете, детство и младежки култури, трудов свят, религия и атеистична политика, култура на паметта за социализма - възпоменания за политическите репресии, значения на социалистическите паметници и социалистическото наследство в градска среда, музеите през социализма, подходи при изучаването на държавния социализъм. В програмата се открояват както бележити имена на учени, така и на млади изследователи, чийто контакт със социализма е изцяло през архива, наратива и изкуството.

В учебниците комунистическият режим ще бъде обявен за престъпен (ВИДЕО)


Тридесет години след края на държавния социализъм нуждата от познание за него е все така актуална. Макар и в различна степен, и до днес постсоциалистическите общества в Централна, Източна и Югоизточна Европа са разделени в отношението си към близкото минало. Политиката и културата на паметта за социализма продължават да бъдат поле на напрежение и спор между политиците, и между различни социални групи. Международната конференция поставя акцент върху (пре)осмислянето, в опит да се тематизира състоянието на изследванията за социализма, да се осветлят нови полета и да се добавят нови детайли към познанието за периода, посочват организаторите.
БТА