ЖГЕРБ - Сливен подкрепиха проект „Детство без насилие
ЖГЕРБ - Сливен подкрепиха проект „Детство без насилие / ПП ГЕРБ - Сливен

ЖГЕРБ - Сливен подкрепиха проект „Детство без насилие" на Сдружение „Безгрижен живот" на проведения Дарителски кръг „За по-доброто бъдеще на Сливен 2016", организиран от Обществен дарителски фонд Сливен.

Целта на проекта е да повиши информираността по отношение на насилието над деца и да спомогне за намаляване на случаите на насилие в дома, на улицата и в училище. Предвижда се да бъдат обхванати над 450 човека - родители, учители, възпитатели, медицински и социални работници, деца жертви на насилие и техни близки и приятели от 12 малки населени места от Община Сливен. Партньор на инициативата ще бъде Комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. ЖЕНИ ГЕРБ - Сливен насочиха вниманието си към проблема с насилието над деца още в края на 2015 г.

Дамите от ГЕРБ Сливен проведоха информационни кампании за превенция на насилието над децата в малки населени места. Целта бе да се подобри информираността на родители, учители и близки на деца, жертви на насилие. По време на срещите социални работници, психолози и представители на институции разискваха признаците за разпознаване на насилие и видовете насилие. Посочиха се и институциите, които трябва да се сезират при случаи на насилие. И

нформационната кампания организирана от ЖГЕРБ потърси начини за адекватно реагиране срещу всички форми на насилие над дете - пренебрегване в семейството, жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или друго нехуманно и унизително отношение в семейството и в училище. Важен акцент от срещите бе да бъде повишена информираността на родители, учители и близки на деца жертва на насилие къде да потърсят помощ, подкрепа и закрила.

ЖЕНИ ГЕРБ подкрепят проекта „Детство без насилие" като така ще се продължи каузата започната от дамите.