Заседава Общинският съвет в Ямбол
Заседава Общинският съвет в Ямбол / Дарик Сливен

Днес в Ямбол се провежда поредната сесия на Общинския съвет. Сред първите точки са предложения за кандидатстване на общината по оперативни програми, преобразуване на сградата на бившата Минерална баня в многофункционален културен център, както и решения, свързани със социалната политика на общината.

В проекта за дневен ред са включени предложенията за награждаване на състезатели от Боксов клуб „Ямбол" за престижно класиране в международния турнир „Странджа" и наградите за здравните работници по случай Деня на здравето - 7 април.

На заседанието Общинският съвет ще гледа още отчет за състоянието на общинската собственост за 2009 г., общинските жилища по предназначение за 2010 г., преструктуриране на системата от целодневни детски градини в община Ямбол, предложение за продажба на общински имоти.

Ще бъде представен отчет за работата на общински съвет Ямбол през 2009г. и приемане на Наредба за публично-частни партньорства.