Втора година община Ямбол работи по програма за публично частно партньорство
Втора година община Ямбол работи по програма за публично частно партньорство / netinfo
200 000 лева са планирани за реализацията на Програмата на община Ямбол за “Благоустрояване на обекти - общинска собственост, с участието на местния бизнес”, съобщи зам.-кметът Румен Гърдев. По програмата се предвижда 100 000 лева да бъдат за благоустрояване на кварталите, 50 000 за общинските училища и 50 000 за ясли и детски градини. Проектите на инициативни групи ще бъдат финансирани до 1500 лева, като от тях ще се изисква единствено 10-процентно трудово участие.За юридическите и физическите лица, регистрирани по Търговския закон, участието е 40 процента, като не се отчита собствен труд.

Програмата за “Благоустрояване на обекти - общинска собственост, с подкрепата на местния бизнес” стартира през 2006 година. Това бе и първата реална програма за публично частно партньорство на община Ямбол, реализирана със собствени средства. През миналата година бяха заделени 150 000 лева и с тях бяха осъществени над 20 проекта.